EAÕK Priipalu püha Vassili Suure kirik

Priipalu küla, Valga vald, Valgamaa