EAÕK Priipalu püha Vassili Suure kirik

Priipalu küla, Valga vald, Valgamaa   
tel: 5660 6703
e-post: andreas@eoc.ee