Immanuels baptistförsamlingens bönhus i Tõrva

Aia 6, Tõrva, Valgamaa   
epost: torva@ekklesia.ee

Byggtid: 1928

Byggnaden exproprierades från församlingen 1950 och förvandlades till ett kommunalt kulturhus. Huset återlämnades 1997 och byggdes om till ett på alla sätt modernt misjonshus, fast utan den ursprungliga takryttaren.