Evangeliska Frikyrkan

Pärna 15, Otepää, Valgamaa   
Tel: +372 5193 0410, epost: info@palverandur.ee
Hemsida: palverandur.ee

Byggtid: 1992

Modernt gudshus som är ännu under byggskedet. Kyrksalen invigdes i augusti 2005.