EEVK Hageri palvemaja 203. aastapäeva tähistamine

19. sept. 2021