EELK Tartu Jaani kirik
EELK Tartu Maarja kirik
EELK Tartu Pauluse kirik
EELK Tartu Peetri kirik
EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise kirik
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kirik
EEKBKL Tartu Kolgata baptistikoguduse palvela
EEKBKL Tartu kristliku Risttee koguduse palvela
EEKBKL Tartu Salemi baptistikoguduse kirik
RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik
EMK Tartu Püha Luuka kirik
EKNK Tartu Maranata nelipühi koguduse hoone
AKEL Tartu adventkirik
MPEÕK Tartu Suurmärter Georgiuse (Jüri) kirik
EVKL Tartu vanausuliste palvemaja