EELK Hargla kirik
EELK Helme palvemaja
EELK Karula kirik
EELK Laatre Püha Laurentsiuse kirik
EELK Otepää Maarja kirik
EELK Riidaja Gerdruta kabel
EELK Sangaste Püha Andrease kirik
EELK Taagepera Jaani kirik
EELK Tõrva kirik-kammersaal
EELK Valga Jaani kirik
EAÕK Ilmjärve Jumala ilmumise kirik
EAÕK Karula Jumalaema Kaitsmise kirik
EAÕK Priipalu püha Vassili Suure kirik
EAÕK Valga Issidori peakirik
EEKBKL Otepää evangeelse vabakoguduse Palverändur kirik
EEKBKL Puka vabakoguduse palvela
EEKBKL Tõrva Immaanueli baptistikoguduse palvela
EEKBKL Valga Betaania baptistikoguduse palvela
EEKBKL Valga EKB koguduse Lootus palvela
EEKBKL Valga Peeteli EKB koguduse palvela
RKK Valga Pühavaimu kirik
EKNK Valga nelipühi koguduse hoone
AKEL Valga adventkirik
MPEÕK Valga Jumalaema Vladimiri pühakuju kirik